Bryr sig kyrkan för mycket om opinionen?

08 december 2022
Dagen

Livets söndag, ja så brukar den kallas – tredje advent varje år. Initiativet kom från kardinal Anders Arborelius och var tänkt som ett tillfälle för kyrkan att fira och uppmärksamma livet. Många kyrkor har teman där de lyfter de oföddas rätt till liv, de etiska dilemman som följer på surrogatmödraskap och fosterdiagnostik och dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln