Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

08 november 2022
Läkartidningen

Kommunikation om allvarlig sjukdom ökar patienters och familjers livskvalitet och underlättar gemensamma beslut om vård och behandling. I dag talas framför allt om diagnosbesked och brytpunktssamtal.

Länk till ursprungsartikeln