Dags för en Lex Natthiko Isak Rutqvist

25 januari 2022
Svenska Dagbladet

Under vissa omständigheter bör en önskan om en värdig och trygg död tillmötesgås av samhället.

Länk till ursprungsartikeln