De ska göra det lättare att prata om fosterdiagnostik

08 mars 2022
Vårdfokus

Kub, NIPT och ultraljud. Hur informerar man bäst om fosterdiagnostik? Nu ska ett nytt projekt vid mödravården i Stockholm öka kompetensen.

Länk till ursprungsartikeln