Debatt: ska altruistiska surrogatmödraskap tillåtas?

03 augusti 2022
Sveriges Radio

Debatten om surrogatmödraskap ska vara tillåtet har varit en omtvistad fråga som engagerat politiken länge och regeringen har också utrett frågan flera gånger.

Länk till ursprungsartikeln