Debatt: Vården och den självvalda döden – om abort, eutanasi och suicid

20 februari 2022
Västerbottens-Kuriren

Den palliativa vården är alternativet till eutanasin. Det är den som måste utvecklas och göras tillgänglig för alla i behov. Att förebygga självmord och behovet av eutanasi är ytterst en fråga om solidaritet liksom frågan om abort. Läkarens och vårdens uppgift är att om möjligt bota, alltid lindra och trösta, inte att ta liv. Det skriver Lars Jacobsson.

Länk till ursprungsartikeln