”Den medicinska etiken är hotad”

18 maj 2022
Dagens Medicin

Lunds universitet tvekar att utlysa den lediga professuren i medicinsk etik, som var den första av sin sort i Sverige. Tretton forskare vill att universitetet tänker om.

Länk till ursprungsartikeln