Den palliativa vårdens dåliga rykte stämmer inte: sansad debatt behövs

11 juli 2022
Läkartidningen

Palliativ vård får den som lider av en livshotande sjukdom. Syftet är att patienten ska kunna ha ett så aktivt och bra liv som möjligt, trots sitt sjukdomstillstånd. Det är en vårdform och ett förhållningssätt där alla insatser ska vägas samman utifrån för- och nackdelar för att optimera patientens välbefinnande och lindra lidande i livets slutskede. Palliativ vård innebär inte per automatik behandlingsbegränsningar och ska absolut inte förväxlas med någon form av dödshjälp. Det är mycket olyckligt att missuppfattningar som dessa har fått plats i samhällsdebatten.

Länk till ursprungsartikeln