DHR: Fokusera på värdigt liv i stället för dödshjälp

25 januari 2022
Dagens Samhälle

Vi i DHR ser stora risker med lagstadgad rätt till dödshjälp, eftersom det strider mot livets okränkbarhet, skriver förbundsordförande Åsa Strahlemo.

Länk till ursprungsartikeln