»Donation behöver bli en naturlig del av vården i livets slutskede«

08 november 2022
Läkartidningen

I år har nya rekordnivåer vad gäller antal organdonatorer noterats hittills. Men behovet av organ och vävnader är fortfarande mycket större än tillgången, enligt Socialstyrelsen.

Länk till ursprungsartikeln