Emma Høen Bustos: Björn Natthiko Lindeblad dog som han ville – det borde fler få möjlighet att göra

20 januari 2022
Dagens Nyheter

In i det sista kämpade Björn Natthiko Lindeblad för rätten att avsluta sitt liv med hjälp av vården. Det är hög tid att utreda frågan om dödshjälp och låta partierna ta ställning till konkreta politiska förslag.

Länk till ursprungsartikeln