En dag för livet – katolska Respekt 20 år

16 september 2022
Människovärde

Lördagen den 10 september firades Respekts 20-årsjubileum med en seminariedag där allt från genteknik, abort och samvetsfrihet, till dödshjälp behandlades. Mikaela Luthman som är överläkare och specialist i palliativ vård föreläste om sina erfarenheter krig ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Inom ASIH vårdas dock inte enbart döende patienter, utan även patienter med tillfälliga vårdbehov, som exempelvis gravida kvinnor som på grund av kraftigt illamående har behov av näringsdropp.

Länk till ursprungsartikeln