En dag för livet – Respekt 20 år

13 september 2022
Signum

Respekt anordnade lördagen den 10 september i Domkyrkosalen på Folkungagatan i Stockholm ett seminarium om människans värdighet. Respekt för livet är en katolsk rörelse inom Stockholms katolska stift. Sedan drygt 20 år arbetar Respekt för att värna allas rätt till liv, och för att värna människans okränkbara värdighet, alltifrån befruktningen fram till den naturliga döden. Respekt är den enda pro-life (för liv) rörelsen i Norden.

Länk till ursprungsartikeln