Etiska problem när åldringar tvekar inför att stänga av hjärtstartare

14 februari 2022
Högskolan i Gävle

Endast var tionde person överlever ett hjärtstillestånd och därför försöker man identifiera dem med förhöjd risk för hjärtstillestånd och förse dem med en inopererad hjärtstartare eller implanterbar defibrillator (ICD). I Sverige lever nu drygt 13000 personer med en ICD.

Länk till ursprungsartikeln