Få barn efterforskar sin spermadonator

26 januari 2022
Forskning & Framsteg

Svenska barn som blir till genom en spermadonation kan ta reda på donatorns identitet när de blir vuxna. Få utnyttjar dock den rätten, visar en studie från Umeå universitet.

Länk till ursprungsartikeln