Få efterforskar spermadonator

20 januari 2022
Läkartidningen

Bara ett fåtal av dem som blir till genom spermiedonation efterfrågar information om donatorns identitet som vuxna – den slutsatsen drar svenska forskare bakom en ny studie.

Länk till ursprungsartikeln