Fertilitetskliniker utomlands upplever ”explosionsartad” ökning av äldre svenska kvinnor

16 maj 2022
Dagens Nyheter

På fertilitetskliniker utomlands utförs äggdonationer och IVF-behandlingar på äldre kvinnor än vad som görs i Sverige – och inte sällan för en lägre kostnad.

Länk till ursprungsartikeln