För dödshjälp, av respekt för patientens rätt

22 januari 2022
Svenska Dagbladet

Djävulsk diagnos och bara några månader kvar att leva – i sådana fall kan läkaren och etikprofessorn Niels Lynöe inte vara negativ till möjligheten att få hjälp med att dö.

Länk till ursprungsartikeln