Forskaren: För mycket av ovärdigt bemötande

14 september 2022
Senioren

Man behöver prioritera umgänge och tid för relationsbyggande som en mycket viktig arbetsuppgift på vård- och omsorgsboenden. Det säger Bodil Holmberg, lektor och forskare vid Palliativt forskningscentrum på Marie Cederschiöld högskola.

Länk till ursprungsartikeln