Förvaltningsrätten avslog döv kvinnas rätt till fertilitetsbehandling

04 oktober 2022
Allanyheter

Nyligen kom förvaltningsrättens dom angående en döv kvinna i 40-årsåldern som blivit nekad IVF-behandling vid en fertilitetsklinik. Kvinnan hade överklagat Rättsliga rådet vid Socialstyrelsens beslut att neka henne IVF-behandling, nu avslår förvaltningsrätten överklagandet.

Länk till ursprungsartikeln