Frågorna om dödshjälp SLS och SLF vill att Smer undersöker

23 maj 2022
Läkartidningen

Hur hanteras frågan om läkarassisterat döende i länder med sjukvårdssystem som liknar Sveriges? Och vilka värdekonflikter skulle ett införande av dödshjälp få i Sverige? Det är ett par av de frågor som Läkarförbundet och Läkaresällskapet vill att Statens medicinsk-etiska råd belyser i en fördjupad utredning.

Länk till ursprungsartikeln