Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

19 januari 2022
Läkartidningen

Staffan Bergström, ordförande för föreningen Rätten till en värdig död, gav råd till Björn Natthiko Lindeblad när han planerade att avsluta sitt liv. Det var också han som introducerade honom för den läkare som var på plats på utsatt datum. »Hon är väldigt tillfreds med att ha gjort den här insatsen«, säger Staffan Bergström.

Länk till ursprungsartikeln