Hbtq-aktivism bemöts bäst med trovärdig forskning

11 mars 2022
Världen idag

Hbtq-rörelsen har den senaste tiden gjort nya framstötar mot samhälle och kyrka, men retoriken har problematiska inslag som behöver bemötas.

Länk till ursprungsartikeln