Herdabrev för Livets söndag

13 december 2022
Katolskt magasin

Kära systrar, kära bröder i Stockholms katolska stift! Adventstiden är en tid av omvändelse och ny början, av förväntan och längtan efter Herrens ankomst. ”Vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande” (kollektbön). När Gud föds till världen som människa kommer han i svaghet och utsatthet, eftersom Gud har en förkärlek för de små och svaga, för de ödmjuka och fattiga.

Länk till ursprungsartikeln