Hur går det för IVF-barnen och vilka är riskerna för mödrarna?

12 december 2022
Läkartidningen

I år har det gått 40 år sedan det första barnet föddes efter IVF (in vitro-fertilisering) i Sverige, 1982. Globalt beräknas antalet barn födda efter IVF till mer än 10 miljoner. De utgör upp till 7,9 procent av de nationella födelsekohorterna i Europa, och mer än 5 000 barn per år föds efter IVF i Sverige i dag. Denna artikel beskriver hälsa och utveckling på kort och lång sikt för dessa barn samt deras mödrar.

Länk till ursprungsartikeln