Hur lätt ska det vara att klippa och klistra med gener?

31 mars 2022
Svenska Dagbladet

Under torsdagen kom Statens medicinsk-etiska råd, Smer, med en rapport som föreslår förbud och lagstiftning kring genredigering.

Länk till ursprungsartikeln