Idealfallet inte nog för att införa dödshjälp

24 januari 2022
Smålandsposten

”Ett vet jag som aldrig dör, domen över död man.” Det är svårt att inte tänka på dessa ord från Havamal efter debatten som uppstått efter att inspirationsföreläsaren och buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad bistådd av en läkare i förra veckan avslutade sitt liv.

Länk till ursprungsartikeln