Insändare. ”Den palliativa vården borde räcka för alla”

28 januari 2022
Dagens Nyheter

INSÄNDARE. Även om man tackar nej till olika livsförlängande åtgärder ingår fulla rättigheter till god palliativ vård. Den symtomlindring som sjukvården erbjuder borde räcka för alla, skriver läkaren Bertil Axelsson.

Länk till ursprungsartikeln