Karolinska fortsätter hormonbehandla unga - trots uppmaning

29 november 2022
Dagen

Trots att Socialstyrelsen uppmanat till återhållsamhet med hormonbehandling vid könsdysfori hos minderåriga behandlar Karolinska sjukhuset i Stockholm fortfarande ett 50-tal unga med pubertetsblockerare. Det uppger Fredrik Lundkvist, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin, som nyligen medverkade vid ett seminarium i riksdagen kring frågan.

Länk till ursprungsartikeln