”Kontroversiella frågan i dag: att sova in i döden”

20 januari 2022
Svenska Dagbladet

Läkarnas attityd till assisterat döende har förändrats mycket på senare år. Idag är frågan om att sova ända in i döden, en särskild form av palliativ sedering, som är kontroversiell, enligt etikforskaren Anna Lindblad.

Länk till ursprungsartikeln