Kris i befolkningsfrågan väcker behov av bättre familjepolitik

18 november 2022
Världen idag

I tisdags passerades en viktig milstolpe i världen, utan att någon egentligen lade märke till det. Enligt FN passerade världen då åtta miljarder invånare. Utvecklingen har gått fort. För 50 år sedan var världens befolkning mindre än hälften av i dag, och den stora frågan då var hur världens resurser skulle räcka till den befolkningsexplosion som väntade.

Länk till urpsrungsartikeln