Labbtekniska framsteg har lett till fler lyckade födslar efter IVF

12 december 2022
Läkartidningen

Assisterad befruktning är ett område som efter 40 år fortsätter att utvecklas snabbt, framför allt på den laborativa och tekniska sidan. Hanteringen av gameter och embryon i laboratoriet kan vara avgörande för en framgångsrik behandling. Mycket fokus och stora resurser läggs även på att försöka utveckla objektiva och stabila metoder för att identifiera embryon med högst potential för graviditet och födsel.

Länk till ursprungsartikeln