”Låg kunskap bland politiker ger ojämlik vård i livets slut”

30 mars 2022
Dagens Medicin

Det är nödvändigt att ansvariga politiker och vårdgivare uppdaterar sina kunskaper om palliativ vård, skriver Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer.

Länk till ursprungsartikeln