Läkaresällskapet positivt till möte om dödshjälp

08 februari 2022
Dagens Medicin

Efter debatten om aktiv dödshjälp ska Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet med stor sannolikhet mötas för att diskutera frågan.

Länk till ursprungsartikeln