”Läkarförbundet bör vara neutralt om dödshjälp”

18 februari 2022
Dagens Medicin

Även med utökade resurser kommer den palliativa vården inte alltid att räcka till, skriver läkarna Christopher Hedström och Rolf Ahlzén i en replik om frivillig dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln