Läkarförbundet vill ha möte med Läkaresällskapet om dödshjälp

07 februari 2022
Läkartidningen

I kölvattnet av den senaste tidens debatt om assisterat döende bjuder nu Läkarförbundet in Svenska läkaresällskapet till ett möte om assisterat döende. »Jag efterlyser en mer sansad diskussion«, säger Torsten Mossberg, ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd.

Länk till ursprungsartikeln