Läkarföreningar vill se breddat underlag om dödshjälp

23 maj 2022
Dagens Medicin

Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund ber Smer, Statens medicinsk-etiska råd, att förnya kunskapsbasen kring läkarassisterat döende.

Länk till ursprungsartikeln