Livmodertransplantation – en ny fertilitetsbehandling

15 december 2022
Läkartidningen

Absolut livmoderfaktorinfertilitet ansågs länge inte behandlingsbar.

Länk till ursprungsartikeln