Många kvinnor väljer att föda barn efter 40

11 januari 2022
Epoch Times Sverige

I både Sverige och Danmark har det blivit allt vanligare att få barn efter att man fyllt 40 år. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 fördubblats under en tioårsperiod. Det visar en studie ledd av forskare från Göteborgs universitet.

Länk till ursprungsartikeln