Människolivets värde förbjuder oss att värdera det

12 februari 2022
Kyrkans Tidning

Återvändande till frågan om aktiv dödshjälp är ett uttryck för att vi i en svenskkyrklig kontext troligen behöver ge plats för motberättelse till samtidens förväntan på, och normer för, hur ett ”levnadsvärt liv” ska vara.

Länk till ursprungsartikeln