Möjligheterna för infertila män att få biologiska barn är många

14 december 2022
Läkartidningen

Brist på kunskap om mäns behandlingsmöjligheter kan leda till att par alltför tidigt remitteras till spermiedonation.

Länk till ursprungsartikeln