Möte om dödshjälp: »Olämpligt att vi ska ha så pass olika uppfattning«

07 april 2022
Läkartidningen

Läkarförbundet och Läkaresällskapet ser lite olika på frågan om dödshjälp. En skiljelinje går vid synen på en parlamentarisk utredning. För att få ett bättre underlag och ökad klarhet kring frågan vill nu båda föreningarna att Statens medicinsk-etiska råd ska göra en kompletterande utredning.

Länk till ursprungsartikeln