Ny genteknik väcker etiska frågor

21 oktober 2022
KI-nyheter

Vilka genetiska förändringar bör vara tillåtna? Frågan aktualiseras av de senaste årens snabba utveckling inom genteknik. Det nya genverktyget CRISPR kan leda till bättre behandlingar mot svåra sjukdomar i framtiden – men väcker också debatt.

Länk till ursprungsartikeln