Paulina Neuding:Glättig M-kampanj för surrogatmoderskap

25 augusti 2022
Svenska Dagbladet

Vi vet i dag att barnet knyter an till mamman redan i moderlivet, och söker hennes röst, beröring och blick efter födseln.

Länk till ursprungsartikeln