Påvens audiens: De äldre kan inspirera till ett mer rättvist och medmänskligt samhälle

01 juni 2022
Vatican News

Påven Franciskus fortsatte sin trosundervisning om ålderdomen vid den allmänna audiensen på Petersplatsen och talade denna onsdag om hur de äldre kan erbjuda oss ett välbehövligt exempel på uthållighet i bön och hoppfullt överlämnande till Herren.

Länk till ursprungsartikeln