Påvliga akademin för livet överlägger om palliativ vård

11 februari 2022
Signum

Påvliga akademin för livet har bjudit in till internationella överläggningar om de globala möjligheterna till palliativ vård. Över hela världen har ungefär 86 procent av dödligt sjuka människor ingen tillgång till smärtstillande medicin och behandling, förklarade Christoph Ostgathe, ordföranden för Europeiska föreningen för palliativ vård, med anledning av mötet som hålls från onsdag till fredag i Rom samt digitalt. I stället blir medhjälp till självmord mera normalt på många platser och hotar de sjukas och skyddslösas självbestämmande.

Länk till urpsrungsartikeln