PC Jersild: Dödshjälp ges främst till välutbildade och välbärgade patienter

15 december 2022
Dagens Nyheter

Att sjuka eller funktionsvarierade personer som samtidigt är hemlösa eller fattiga ofta skulle beviljas dödshjälp saknar stöd i statistiken. På nätet finns upprörande exempel på maktmissbruk, men de går nästan aldrig att verifiera, skriver PC Jersild i en replik till Kristina Lindquist.

Länk till urpsrungsartikeln