Pratet om att ångra barn leder inte till gott

16 februari 2022
Svenska Dagbladet

Att ångra sina barn – är det en viktig sak att få prata om? I vår terapikultur får man gärna psykologisera, men aldrig moralisera.

Länk till ursprungsartikeln