Prioriteringar i vården

27 oktober 2022
Signum

Prioriteringar hör till sjukvårdens vardag. Resurserna är inte obegränsade och bedömningar om vilka vårdinsatser som ska genomföras behöver göras fortlöpande. Patientens väl måste alltid stå i centrum, och prioriteringarna ska göras utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och välgrundade etiska principer.  Att alkoholisten med skrumplever som fortsätter att dricka inte prioriteras till levertransplantation beror inte på att han anses ha ett mind­re värde. Det är en medicinsk bedömning av utsikterna att operationen ska få ett lyckat resultat.

Länk till ursprungsartikeln