Rapport: Surrogatmödraskap ett trauma för barnen

14 mars 2022
Världen idag

Barnperspektivet fattas ofta i debatten om surrogatmödraskap. Det visar en ny rapport som presenterades i samband med internationella kvinnodagen.

Länk till ursprungsartikeln